ZOO

Cestovník Piersolův

Domovská planeta: Marcos XII
Délka: 4-5 m
Hmotnost: až 1000 kg

Cestovník je snad jeden z nejpodivnějších organismů ve vesmíru. Botanik Piersol, který ho jako první popsal, nevěřil vlastním očím. To, co viděl, byl strom. Strom který se pohybuje.
Rozložitou, bohatě olistěnou korunu nese pevný kmen, který je podepřen mohutným systémem kořenů přeměněných na chapadlovité nohy. Cestovník volně migruje po planetě a hledá zdroje živin. Vše, co k životu potřebuje nachází v podzemní vodě. Když dorazí na místo, kde cítí vodu, zastaví se a spustí kořeny pod zem. Na místě zůstává, dokud vodu nevyčerpá, což nebývá příliš dlouho. Cestovník totiž potřebuje velmi specifické složení vody. Vhodný poměr minerálů se nenachází všude a nikdy ne v příliš velkém množství. K zásobám vody vede cestovníky neomylný instinkt, jinak tyto organismy nemají inteligenci a ani příliš rozvinuté senzorické systémy.
Cestovníci jsou označování jako rostliny dvoudomé, i když samčího jedince od samičího nelze rozeznat. Při rozmnožování spoléhají na vítr, který roznáší pyl do širokého okolí. Po opylení se uvnitř samičí rostliny vyvine několik bobulovitých plodů. Tyto plody cestovník utrousí na místě, kde cítí velké zásoby vhodné vody a zřejmě doufá, že semenáček přežije. POZOR! NEBEZPEČÍ UŠLAPÁNÍ!

Cestovník Piersolův