Orientační mapa


Mapa lodi

  1 - Můstek
  2 - Kapitánova pracovna
  3 - Transportní místnost
  4 - Jídelna
  5 - Bar "U modrých tykadel"
  6 - Čajovna I.D.I.C.
  7 - Holopaluba
  8 - Pánské kajuty I.
  9 - Dámské sprchy
10 - Pánské kajuty II.
11 - Mrazák
12 - Kajuta I. třídy
13 - Astrometrika
14 - Dámské kajuty I.
15 - Pánské sprchy
16 - Dámské kajuty II.
17 - Ošetřovna
18 - Patologie
19 - ZOO
20 - Komora na čistící prostředky
21 - Knihovna
22 - Strojovna
23 - Sklady
47 - Paluba 47
24 - Sklad použitých ponožek
25 - Sklad shnilých brambor
26 - Doky
27 - Toalety
28 - Kajuta pomocné třídy