Ferengijská pravidla zisku

1. Když už máš jednou jejich peníze, nikdy je nevracej.
2. Nemůžeš podvést poctivého zákazníka, ale nikdy neuškodí, když to zkusíš.
3. Nikdy nevěnuj zisku víc, než nezbytně musíš.
4. Žena v oděvu je jako muž v kuchyni.
5. Jestliže nemůžeš zrušit kontrakt, přizpůsob ho.
6. Nikdy nedovol rodině stát v cestě tvé příležitosti.
7. Měj uši otevřené.
8. Drobné písmo vede k velkému zisku.
9. Příležitost plus instinkt rovná se zisk.
10. Hrabivost je věčná.
11. Lathinium není to jediné, co se třpytí.
12. Cokoliv stojí za prodej, stojí za to, prodat to podruhé.
13. Cokoli, co stojí za práci, stojí za to, dělat to za peníze.
14. Cokoliv ukradeného je čistý zisk.
15. Jednt hloupě je často chytré.
16. Dohoda je dohoda ... dokud se nenaskytne výhodnejší.
17. Smlouva je smlouva, ale pouze mezi Ferengy.
18. Fereng bez zisku není žádný Fereng.
19. Spokojenost NENÍ zaručena.
20. Když se zákazník potí, zatop mu.
21. Nikdy neupřednostňuj přátelství před ziskem.
22. Moudrý muž slyší zisk ve vzduchu.
23. Nikdy se nevzdávej své poslední mince, ale ujisti se, že jsi jim vzal poslední.
24. Nikdy se neptej, když si můžeš vzít.
25. Vždycky je cesta ven.
26. Kam jde zakazník, tam jde i moudrý ziskumil.
27. Není nic nebezpečnějšího než je čestný obchodník.
28. Etika je vždy dána těmi, kdo vládnou.
29. Když někdo říka "Nejde o peníze.", tak lže.
30. Mluvení je levné, syntehol stojí peníze.
31. Nikdy si nedělej legraci z Ferengovy matky ... urážej raději něco, o co se stará.
32. Buď opatrný s tím co prodáváš. Může to být přesně to, v co zákazník doufal.
33. Podbízení šéfovy nikdy nebolí.
34. Mír je dobrý pro obchod.
35. Pohlazení uší je častokrát mocnější než tasení zbraně.
36.  
37. Ztracenou reputaci si vždycky můžeš koupit zpět.
38. Reklama zdarma je levná.
39. Přátelství je dočasné, lathinium je věčné.
40. Žena se může dotýkat tvých lalůčku, ale nikdy tvého latinia.
41. Zisk je odměnou sám o sobě.
42. Vyjednávej jen, když na tom vyděláš.
43. Válka je dobrá pro obchod.
44. Nikdy nezaměňuj rozum a štěstí.
45. Zisk má své hranice. Ztráta nikoliv.
46. Zařiď, ať jdou tvé prodejny snadno najít.
47. Nikdy neveř člověku, který má na sobě lepší oblek než ty.
48. Čím širší úsměv, tím ostřejší nůž.
49. Stáří a bohatství vždy přemůže mládí a talent.
50. Vděčnost se může změnit v štědrost.
51. Každého, kdo ti přidá na zisku, odměň tak, že v tom bude pokračovat.
52. Když si můžeš vzít, nikdy se neptej.
53. Nejprve prodávej, pak se ptej.
54. Nikdy nekupuj nic, co bys nemohl prodat.
55. Vždy prodávej s nejvyšším možným ziskem.
56. Usiluj o zisk. O ženy až potom.
57. Dobří zákazníci jsou vzácní jako latinium, opatruj je.
58. Neexistuje náhrada za úspěch.
59. Rada zdarma je málokdy levná.
60. Dbej na to, abys lhal důsledně.
61. Nikdy nekupuj co můžeš ukrást.
62. Čím riskantnější postup, tím větší zisk.
63. Moc bez zisku je jako loď bez motoru.
64. Neříkej obchod; říkej obchodování.
65.  
66.  
67.  
68. Našpicované uši tě dostanou kamkoliv.
69. Ferengové nejsou zodpovědní za hloupost ostatních ras.
70. Napřed získej jejich peníze, pak zařiď, aby se báli shromažďovat zboží.
71.  
72. Nikdy nevěř svým zákazníkům.
73. Jestiže ti to přinese zisk, prodej i svou vlastní matku.
74.  
75. Domov je kde srdce je ... ale hvězdy jsou z latinia.
76. Čas od času vyhlašuj mír. To tvé nepřátele řádně zmate.
77. Jdi tam, kam se dosud žádný Fereng nevydal; dokud tam nezískáš pověst, máš zisk.
78.  
79. Dej si pozor na vulkanskou dychtivost po znalostech.
80. Jestliže to funguje, prodej to. Jestliže to funguje dobře, prodej to za víc. Jestliže to nefunguje, zčtyřnásob cenu a prodej to jako starožitnost.
81. Není nic nebezpečnějšího než čestný obchodník.
82. Čím horší produkt, tím vyšší cena.
83. Pomsta zisk nepřinese.
84. Přítel není přítel, když si řekne o slevu.
85. Nikdy nedovol, aby konkurence věděla, co si myslíš.
86. Manželka je luxus, šikovný účetní nezbytnost.
87. Poznej zákazníkovy slabosti, abys je proti němu dokázal lépe využít.
88. Když přijde šéf na večeři, neuškodí, když si manželka něco obleče.
89. Neptej se co pro tebe můžou udělat tvé zisky, ale co pro své zisky můžeš udělat ty.
90. Moje je lepší než naše.
91. Kdo pije rychle, platí pomalu.
92.  
93. Jen hlupák učiní svého doktora svým dědicem.
94. Ženy a finance nejdou dohromady.
95. Expanduj, či zemři.
96. Pro každé pravidlo existuje odpovídající opačné pravidlo. (Kromě případů kdy neexistuje)
97. Dost … není nikdy dost.
98. Jednej bez prodlení. Ostrý nůž řeže rychle.
99. Důvěra je největší záruka ze všech.
100. Vše co nemá majitele, nějakého potřebuje.
101. Jediná hodnota sbírky je v tom, kolik je ochoten někdo jiný nabídnout za její prodej.
102. Příroda uhyne, ale latinium je navěky.
103. Spánek může být na překážku...
104. Víra přenáší hory … majetku.
105. Moudrý muž nelže ... jen překrucuje pravdu.
106. V bídě není čest.
107. Záruka je platná, jen když tě dokážou najít.
108. Žena s oděvem je jako muž bez zisku.
109. Poctivost s prázdným měšcem je stále jen prázdným měšcem.
110. Jen hlupák promešká přílezitost k obchodu.
111. S dlužníky zacházej jako s vlastní rodinou. Využívej je.
112. Nikdy se nemiluj s šéfovou sestrou.
113. Vždycky se miluj se šéfem.
114.  
115.  
116. Vždy je zde háček.
117. Rybu od vody neosvobodíš.
118. Nikdy nepodváděj čestného muže, který nabízí slušnou cenu.
119.  
120. I slepec pozná lesk lathinia.
121. Všechno je na prodej, i přátelství.
122.  
123.  
124. Žádnou dohodu neuzavřeš jako mrtvola.
125. Lež není lež, dokud nikdo jiný nezná pravdu.
126. Lež není lež, je to jen pravda viděná z jiného úhlu pohledu.
127.  
128.  
129. Nikdy nevěř svým zákazníkům.
130. Nikdy nevěř dobročinnosti.
131.  
132. Čím tenčí produkt, tím vyšší cena.
133. Nikdy nesuď zákazníka podle velikosti jeho peněženky... někdy jsou dobré věci v malých baleních.
134.  
135.  
136.  
137. Potřeba je matkou vynalézavosti. Zisk je otcem.
138. Právo je stejné pro všechny, ale spravedlnost se řídí nejvyšší nabídkou.
139. Manželky slouží. Bratři dědí.
140. Odpověď na rychlý a jednoduchý zisk je: nakupuj za míň, prodávej za víc.
141. Jenom blázni platí.
142.  
143. Hloupost je věčná.
144. Na charitě není nic špatného… dokud končí v tvé kapse.
145. Vždycky se nejdříve zeptej na cenu.
146.  
147.  
148. Příležitost na nikoho nečeká.
149.  
150.  
151.  
152.  
153.  
154. Rozdím mezi hnojem a lathiniem je vztah k tomu.
155. Co je moje, je moje. A co je tvoje, je moje taky.
156.  
157. Jsi obklopen příležitostmi; jen musíš vědět kam se dívat.
158. Neplať, dokud máš zboží.
159. Zákazník má vždycky pravdu ... dokud nemáš jeho peníze.
160. Váženost je dobrá, lathinium je lepší.
161. Nikdy nezabíjej zákazníka, jestliže máž z jeho smrti menší zisk, než kdyby byl naživu.
162. I v těch nejhorších časech má někdo zisk.
163. Žíznivý zákazník je dobrý pro zisk, opilý není.
164. Nikdy neutrácej vlastní peníze, když můžeš utratit cizí.
165. Nikdy nedovol zákonům jedné kultury, aby zkřízili cestu univerzálnímu cíli: zisku.
166. Nikdy nedávej zdarma, co můžeš prodat.
167. Je-li dohoda spravedlivá a podle zákonů, pak snaha o pomstu, obzvláště o pomstu bez zisku, je protizákonná.
168. Pozor na příbuzné přinášející dary.
169. Soutěž a fair play se vzájemně vylučují.
170. Nikdy se nepouštěj do hry s empatem!
171. Čas je lathinium. Lathinium získá Fereng, který si přivstane.
172. Jestliže to můžeš prodat, neváhej to ukrást.
173. Kousek lathinia v dlani, má v zákazníkově peněžence cenu dvou.
174. Sdílej a zhyň.
175. Když vše selže A) Křič tak hlasitě, jak jen dokážeš. B) Utíkej.
176. Ferengové nedávají propagační dárky.
177. Znej své nepřátele … ale vždy s nimi obchoduj.
178. Svět je jeviště ... nezapomeň vymáhat vstupné.
179. Když si myslíš že věci už nemůžou být horší, FCA (Ferengijská obchodní kontrola) ti zaklepe na dveře.
180. Nikdy se nepřiznávej, když můžeš uplatit.
181. Ani nepoctivost nepošpiní lesk zisku.
182. Kdykoliv se tě někdo zeptá, jestli jsi dobrý, správná odpověď je ANO.
183. Nadání bez příležitosti je jako lathinium v dole.
184. Jsou tři věci o kterých nesmíš mluvit s cizími rasami: sex, náboženství a daně.
185. Jestliže se chceš zruinovat, vedou k tomu tři známé cesty: sázení je nejrychlejší, ženy jsou nejsladší a banky jsou nejspolehlivější cesta.
186. Jsou dvě věci, které tě vždy jistě dohoní: smrt a daně.
187. Půjčuj si za potřesení ruky, poskytuj za podpis.
188. Nikdy si nevsázej na závod, který sis nepodplatil.
189. Ať si ostatní udržují svou pověst. Ty se drž jejich peněz.
190. Poslouchej všechno, nevěř ničemu.
191. Fereng začne přihazovat, až když se jeho oponenti vyčerpají.
192. Nikdy nepodváděj Klingona ... pokud si nejsi jistý, že ti to projde.
194. Pro obchod je vždy výhodné, vědět o zákaznících dřive, než vejdou do dveří.
195. Rány se zahojí, ale dluhy jsou navždy.
196. Dávej peníze jen těm, o kterých víš, že jim je můžeš ukrást.
197. Nikdy nevěř svým zákazníkům, zvláště když to jsou tví příbuzní.
199. Tajemství jednoho je příležitostí druhého.
200. Jestliže něco musíš přetrpět, udělej si pohodlí.
202. Omluvou pro zisk je zisk.
203. Noví zákazníci jsou jako ostrozubí červi. Mohou být šťavnatí, ale občas koušou.
204. Když Velký Nagus přijíždí, aby ti nabídl obchodní příležitost, je čas opustit město, dříve než dorazí.
205. Když zákazník zemře, peníze přestanou přicházet.
206. Bojovování s Klingony je jako sázení s Cardassiany - je dobré mít okolo přátele, když prohraješ.
207. Nikdy nevěř pilně pracujícím zaměstnancům.
208. Někdy jediná nebezpečnejší věc než otázka je odpověď.
209. Řekni jim, co chtěji slyšet.
210. Manželka která umí uklízet, ušetří uklízečku.
211. Zaměstnanci jsou příčky na žebříku k úspěchu. Neváhej po nich šlapat.
212. Jestliže přijmou tvoji první nabídku, buď sis řekl o příliš málo, nebo nabídl příliš mnoho.
213. Při konfliktech zůstaň neutrální, tak můžeš prodávat zboží oběma stranám.
214. Nikdy nezačínej obchodní jednaní s prázdným žaludkem.
215. Instinkt bez příležitosti je k ničemu.
216. Nikdy nepřijímej pohostinství od někoho, kdo je na tom hůře než ty.
217. Plať jedině, když jsi konfrontován s nabitýmk phaserem.
218. Vždycky znej, co kupuješ.
219. Vlastnictví je 11/10 práva.
220. Zisk je jako postel z růží, několik trnů je nevyhnutelných.
221. Vyvaruj se všech, kteří myslí svými lalůčky.
222. Znalosti jsou lathinium.
223. Vyvaruj se těch, kteří si neudělají čas na oo-mox.
224. Nikdy nic nevyhazuj. Jednoho dne se to může změnit v lathinium.
225.  
226. Neber svou rodinu jako samozřejmost, jen jejich lathinium.
227. Věrnost může být koupena. A prodána.
228. Všechno přijde k tomu, kdo čeká, včetně lathinia.
229. Latinium trvá déle než rozkoš.
230.  
231. Jesliže to ukradneš, ujisti se, že to je v záruce.
232. Život není fér. (Jak jinak by se mohl obrátit v zisk?)
233. I temné mraky mají lemování z lathinia.
234. Nikdy neobchoduj s žebrákem. Je to špatné pro zisk.
235. Nevěř nikomu, kdo věří tobě.
236. Nemůžeš si koupit osud.
237. Každou minutu se narodí nový kojenec. Ujisti se, že u něj budeš první.
238. Pravda něco stojí.
239. Nikdy se neboj věc přejmenovat.
240. Čím vyšší je cenová nabídka, tím více zakazníků odejde.
241. Nikdy nepodceňuj důležitost prvního dojmu.
242. Víc je dobré . . . Všechno je lepší.
243. Když chceš říct něco pěkného, tak HLASITĚ.
244. Jestliže to nemůžeš prodat, nech si to, ale nikdy to nerozávej.
245.  
246. Ten, který mluví o zboží špatně, ho koupí.
247. Nikdy nepokoušej štěstí.
248. Oslavuj když ti zaplatili, ne když ti to slíbili.
249. Respektuj víru jiných kultur; budou ti dávat své peníze snadněji.
250. Mrtvý dodavatel nevyžaduje peníze.
251.  
252.  
253. Kontrakt bez konečného podpisu je hlupákův dokument.
254. Každý kdo nedokáže říct lež, si nezaslouží vidět pravdu.
255. Pýcha předchází pád.
256. Syntehol je výběrové mazadlo pro zákazníkovu nacpanou peněženku.
257. Jen hlupák obchoduje se svými vlastními penězi.
258. Fereng je jen tak důležitý, jako množství lathinia v jeho kapsách.
259.  
260. Hazard je jako cesta k moci: jediná možnost jak vyhrát je podvádět, ale nesmíš se při tom nechat chytit.
261. Bohatý muž si může dovolit cokoliv kromě svědomí.
262. Žádné lalůčky, žádný zisk.
263. Nikdy nedovol pochybám zastínit tvou touhu po latiniu.
264. Není to velikost tvé planety, ale tvůj příjem, na čem záleží.
266. Když jsi na pochybách, lži.
267. Podvádění je špatné, ale je dobré pro obchod.
268. Lathinium je lepší než cokoliv.
269. Cena muže je v jeho lathiniu.
270. Je lepší hrát a prohrát, než nikdy nehrát.
271. Je mnoho duchaplných mužů, jejichž mozek nedosahuje s jejich měšci.
272. Cesta k Ferengovu srdci vede přes jeho peněženku.
273. Vždy přepočítej jejich lathinium, než něco prodáš.
274. V lásce není zisk; přestože silné srdce stojí na trhu několik prutů lathinia. Udržuj ho u ledu.
275.  
276. Jestliže napoprvé neuspěješ, zkus to získat znovu.
277. Diamanty jsou možná nejlepšími přáteli dívek, ale dívku si můžeš koupit jen za lathinium.
278. Je lepší spolknout svou hrdost, než přijít o zisk.
279. Nikdy neuzavírej dohodu příliš brzy po tom, co žena hladila tvé lalůčky.
280. Prázdný váček nemůže stát zpříma.
281. Krev je husější než voda, ale hůře se prodává.
282. Obchod je jako válka, je důležité poznat vítěze.
283. Pravidla se vždycky můžou změnit.
284. Každý je v jádru Fereng.
285. Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
299. Když někoho využiješ, neubude tě, když mu poděkuješ. Bude pak snazší využít ho zase příště.