Vtipkujeme s Tal'Shiarem

Jde prezident Federace na tajné jednání a vidí přede dveřmi sálu stát velkou kovovou bednu.
"Co to tady leží?"
"Tal'Shiar sem nainstaloval nejnovější romulanskou miniaturizovanou odposlouchávací aparaturu," vysvětluje admirál Flotily.
"Tak proč jste to ještě neodnesli, když už jste to odhalili?"
"Chtěli jsme, ale nikdo z nás to neunese."

Sela se zamyslela.
Zalíbilo se jí to. Rozhodla se zamyslet ještě jednou.

U domu vulkánského agenta nasazeného na Romulus přistál raketoplán Tal'Shiaru. Z raketoplánu vystoupili čtyři agenti a začali bušit na dveře.
Vulkánec vystrčil hlavu z okna. "Nikdo není doma."
Agenti Tal'Shiaru sklesle nastoupili do raketoplánu. "Jestli to takhle půjde dál, nakonec nás popraví," prohlásil jeden. "Vždyť už je to takhle pátý měsíc."

Tal'Shiar obsadil všechny východy z budovy, ale na agenta Federal Intelligence to nestačilo. Unikl vchodem.

Tal'Shiar pořádal soutěž dvojníků.
První místo obsadil romulan K'Cops, ktarý jako by z oka vypadl velvyslanci Spockovi.

Agent Tal'Shiaru pečlivě utřel záchodovou mísu toaletním papírem, aby nezanechal otisky. Z toho samého důvodu také potřebu vykonal, aniž by si sundal kalhoty...

Do romulanské jídelny vešel kpt. Picard.
"To je Picard, teď začne bitka!" prohlásil jeden z hostů.
Jean-Luc v klidu snědl svou polívku, řekl jolan tru a odešel.
"Tak vidíš, to nebyl Picard," řekl jiný host.
"Byl to Picard!!" zařval první host a začala bitka.

Agent Tal'Shiaru spolkl ampuli s jedem a skočil z okna, aby se rozbila.

Agent Tal'Shiaru vypadl z 15. patra.
Zázrakem se zachytil o balkón v desátém poschodí.
Zázrak opuchl a dlouho agenta bolel.

Spock šel po ulici. Na jejím konci pozvedl oči.
Byly to oči senátora Pardeka.

Sela krmila děti romulanských zrádců potají.
Po potaji děti natekly a umřely.

Agent Tal'Shiaru sepisuje protokol s jedním z romulanských zastánců sjednocení.
"Věk?"
"Kolik byste mi tipoval let?"
"Doživotí," odvětí chmurně agent.