Výměna žárovek

Kolik je k výměně žárovky potřeba...

Borgů?
Žádný, světlo je irelevantní.

inženýrů z TOS?
Jeden, ale bude dělat zázraky.

Organianců?
Hloupost, oni JSOU žárovka.

Cardassianů?
Jednoho, hned jak se dohodnou, kolik vidí světel.

Vulkanců?
Přibližně 1,000000000000.

Klingonů?
Žádný, Klingoni se nebojí tmy.


Jak mění žárovky na Enterprise 1701D?
Beverly: "Jean Lucu, je tu něco, co bych ti chtěla říct..."
(Žárovka zhasne)
Riker: "Co se to k čertu děje?"
Troi: "Kapitáne, cítím - temnotu."
Data (provede kompletní sken lodi a konstatuje): "Stejně tak jako žárovka na můstku, 33 dalších žárovek na palubách 5 - 29 selhalo a některé zářivky v Přední desítce pravděpodobně vybouchnou."
Geordi (ze strojovny): "Sklad žárovek záhadně zmizel."
(Později vyjde najevo, že si žárovky vzali Organianci, kteří je vrátili, omlouvajíce se, že způsobili takovou škodu. - "Je to proto, že jsme špatně rozuměli našim mladým.")
Worf: "Doporučuji je napadnout."
Picard všechny uklidňuje historkou z mládí Thomase Edisona a upozorňuje na to, jak je jeho příklad poučný i pro důstojníky Flotily.
S Barclayovou pomocí je Geordi schopen zreplikovat dost žárovek pro všechna potřebná místa. Taky přidělí několika inženýrům úkol projít loď a vyměnit všechny vydné žárovky.
Wesley mu pomůže, ale když leze po žebříku, uklouzne, spadne dolů a zlomí si nohu.
Picard si s potěšením prohlédne můstek. Zadá kurz na AlphaBeta 5 a řekne: "Proveďte!"